Information Lifecycle Management

Information Lifecycle Management (ILM) je celopodniková stratégia pre dynamickú správu dát, založená na predpoklade, že podnikové dáta majú svoju vlastný životný cyklus a že ich hodnota sa počas tohto cyklu mení. Podnik musí uchovávať a spravovať tieto dáta podľa ich aktuálnej hodnoty na zariadeniach s rôznou úrovňou výkonu, dostupnosti a nákladov. 

Hlavným cieľom ILM je nájsť tú správnu rovnováhu medzi podnikovými požiadavkami na prístup k informáciám a minimalizáciou nákladov na ich uloženie, ochranu a správu. ILM sa snaží zabezpečiť: 

  • uloženie všetkých podnikových dát na vhodných úložiskách pri dosiahnutí primeraných nákladov na ich uloženie, ochranu a správu týchto dát,
  • požadovanú výkonnosť prístupu k dátam a elimináciu výpadkov a strát dát
  • zhodu s legislatívnymi alebo podnikovými opatreniami pre uchovávanie dát