Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Descon, a.s. vznikla v roku 2002 so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti poradenských a konzultačných činností pre podporu produktívneho využívania informačných technológií v podnikateľskej činnosti.

Našim základným cieľom je napomáhať pri plánovaní, budovaní, rozvoji a prevádzke IT ako strategického prostriedku pre dosahovanie business cieľov organizácie. Robíme to prostredníctvom našich odborných poradenských služieb pre maximálne využitie možností a príležitostí, ktoré prinášajú nové riešena informačných technológií pre podnikateľskú činnosť.

 

Svoje služby poskytujeme už viac ako 10 rokov a za toto obdobie sme realizovali veľké množstvo projektov. Pri realizácii nie je pre nás dôležité, či ide o veľký alebo malý projekt, vždy sa zameriavame na hľadisko vysokej kvality, vďaka čomu sme dokázali pôsobiť u viacerých zákazníkov dlhodobo a realizovať  projekty v súlade s ich podnikateľskou stratégiou.